Při realizaci nechyběly vzájemné rady a konzultace.