Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mně

  

Jan Zimmer

 

portret.jpg

 

    Od střední školy se zajímám o obory, které souvisejí s uměním a lidskou duší, vnitřním rozvojem člověka, zdravým a vědomým životem.

   Vystudoval jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a na Akademii sociálního umění Tabor jsem absolvoval obor Sociálně - umělecká terapie a léčebná pedagogika. Akademie spolupracuje se Svobodnou vysokou školou pro duchovní vědu v Goetheanu (Dornach, Švýcarsko) a její program je akreditován Lékařskou sekcí a Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii.

Dlouhodobě se věnuji astrologii, arteterapii a artefiletice, psychologii, logopedii, grafologii, dramaterapii, muzikoterapii a kresbě, malbě, grafice (u ak. sochaře Jiřího Jandy).

  Mé přístupy a cíle směřují k tomu, aby všechny disciplíny, které provádím, umožnily člověku  maximální možné využití nabytých poznatků v reálném životě a to v souladu se svou vnitřní podstatou. Největší pozornost pak věnuji kreativní tvorbě vlastní osobnosti, prohlubování vědomí společně s empatií a porozumění životním souvislostem, poněvadž práce na těchto kvalitách je základem na cestě k opravdovému úspěchu. Tím není nic menšího, než vědomé a svobodné hospodaření se svou vlastní existencí.