Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arteterapie a artefiletika

 arte--ruce.jpg

"O umění se dá tvrdit, že slouží cílům, jež ho přesahují."
                                            
T. S. Eliot

 Arteterapie představuje soubor uměleckých technik, které mají změnit a prohloubit sebehodnocení člověka, integrovat jeho osobnost a posílit v něm pocit smysluplného životního naplnění.

   Artefiletika je pedagogická disciplína, využívající podobné postupy jako arteterapie v oblasti výchovy, rozvoj pozitivních rysů osobnosti a prevence psychických a sociálních patologií. Podporuje sebeuvědomění, spontánní expresivitu a zaměřuje se na zážitkovou stránku tvorby. Rozvíjí citlivost a vnímavost vůči estetickým kvalitám života, tvořivost a citlivost vůči světu a mezilidským vztahům.

    V rámci zážitkových seminářů a kurzů využívám  například malbu, kresbu, divadlo, hudbu, modelování, ale i další kreativní techniky, které mohou být skupině nebo jednotlivci přínosné. Důležitá je rovněž atmosféra ve skupině, která může nabízet mnoho nápadů a nejrůznějších variací uchopení probíraného tématu. Tvůrčí seminář je často nesmírně prospěšný a inspirativní nejen pro tzv. zdravou populaci, ale i pro jednotlivce s nejrůznějšími handicapy.

  Mám zkušenosti s prací jak s dospělou, tak i dětskou populací. Vedl jsem tvůrčí kroužky a semináře na základní škole, učilišti pro žáky s více vadami a rovněž jsem pracoval individuálně s integrovanými žáky od 6 do 25 let.

  Cíle kreativní práce na individuální úrovni jsou: uvolnění, sebeprožívání, sebevnímání, vizuální a verbální uspořádání zážitků, poznání vlastních možností, přiměřené sebehodnocení, růst osobní svobody a motivace, svoboda při experimentování při hledání výrazu nejrůznějších emocí a osobních konfliktů, rozvoj fantazie, nadhled, celkový rozvoj osobnosti...

  K sociálním cílům patří: vnímání a přijetí druhých, vyjádření uznání jejich hodnoty, ocenění, zapojení do skupiny a kooperace, komunikace, společné řešení problémů, zkušenost- že ostatní mají podobné zážitky jako já, reflexe vlastního fungování vrámci skupiny, pochopení vztahů, vytváření sociální podpory...