Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je důležité vědět před výkladem horoskopu

3. 3. 2016

   Co je důležité vědět před výkladem horoskopu

   Astrologie je obor, který přitahuje lidskou duši od nepaměti. V dávných dobách byla astrologie jedním ze tří sloupů vznešených věd, vedle magie a alchymie. Největší zasvěcenci byli obeznámeni s naukami celé triády. Postava legendárního Herma Trismegista byla označována za „třikrát mocného“ právě proto, že ovládal tuto trojici vysokého umění. Bez astrologie se po dlouhé věky neobešlo žádné důležité rozhodnutí velkých panovníků, stejně jako dalších zodpovědných postav minulých věků. Stačí si vzpomenout na úžasné stavby z časů Karla IV. a cítíme, že využití astrologie a matematiky v těchto architektonických skvostech má cílený několikadimenzionální význam, který působí na pozorovatele, ať už vnímá jejich hlubokou symboliku nebo ne.

    Jako každý nástroj, také astrologie byla od prapočátků využívána k různým cílům, podle zaměření a osobní zralosti člověka. Jistě si každý vzpomene na jeden z klasických klenotů české kinematografie „Císařův pekař a pekařův císař“, kde se to jen hemží podvodníky sledujícími svůj vlastní prospěch. To je samozřejmě zcela vědomé zneužívání atraktivního oboru pro vlastní zisk, k němuž může být využíváno různých „masek“ a které samozřejmě můžeme pozorovat i v našich časech. V početné skupině astrologů, kteří chtějí v tomto oboru působit na seriózní bázi, však také najdeme celou škálu přístupů.

   Pokud chceme posoudit, čím nám astrologie může být nápomocná pro život a co to astrologie vlastně je, jaký ukrývá skrytý potenciál, nesmíme zaměňovat jednotlivé astrology s celou naukou. Tato skutečnost platí pro všechny obory lidské činnosti. I v oborech založených na empirickém zkoumání světa můžeme zaznamenat často nemalé rozdíly v uchopení zkoumaného tématu různými vědci. V těchto oborech však většinou můžeme přesněji ověřit úspěšnost, pravdivost a kvalitu lidské práce. V oborech založených na poznávání ještě jiných, než měřitelných jevů již materialistická analýza nemůže obsáhnout všechny dimenze.

   V různých oborech zabývajících se duší člověka je stěžejní osobnost odborníka. Nikdo nemůže druhému člověku dopomoci někam, kde „to vůbec nezná“. Důležité jsou nejen životní zkušenosti, zvládnutí oboru, osobní vyzrálost a všeobecný přehled. Důležité jsou též charakterové vlastnosti a celkový dojem. Zájemce o horoskop by měl vnímat kromě schopností a referencí na astrologa také osobní dojem. Odborník, kterému se chystáme nechat nahlédnout do své duše, by nám měl být alespoň trochu sympatický.

   Pokud jsme o astrologii již něco slyšeli, četli nebo se podíváme do internetového vyhledavače, víme, že astrologie není jen jedna. Naopak. Na jazyce symbolů se astrologové obecně jakž takž shodnou. Cíle jednotlivých astrologů jsou však odlišné. Stejně tak typy astrologů se pohybují od tradičních, spirituálních, přes astrology psychology, humanisty, až po vědecky zaměřené astrology a další. Velmi často jsou lidé poskytující astrologické konzultace „směsicí“ různých typů. Je důležité vybrat podle svého zaměření správný typ astrologa.

   Astrologie se z hlubokého dávnověku až po nedávnou minulost zaobírala převážně globálními tématy. Jinými slovy, byla určena především pro vysoce postavené lidi. A i když šlo o krále, šlo především o to, jak tento král bude vládnout. Hledala se nejlepší možná rozhodnutí, s co nejblahodárnějším dopadem na zemi či království, kde král panoval. Zde se situace za posledních pár století diametrálně změnila. Dnes každý člověk může znát svůj horoskop a konzultovat jej do takových hloubek, do kterých se mu za pomoci odborníka podaří sestoupit a poznané následně vědomě uchopit a uplatňovat v reálném životě.

  Postavení planet ve zvěrokruhu symbolizuje naše vnitřní archetypy. Horoskop můžeme považovat za jakousi zjednodušenou mapu lidské duše. Symboly jako nositelé různých skrytých významů nám mohou pomoci uvědomit si svou vrozenou povahu a situace, do kterých se opakovaně dostáváme. Během rozhovoru nad horoskopem se mohou objevovat zásadní životní otázky. Můžeme vědomě odhalovat souvislosti, které jsme dlouhou dobu tušili jen matně nebo vůbec ne. Výklad horoskopu může potvrdit naše vlastní hodnoty, odhalovat různé cykly našeho života a orientovat se v jejich fázích.

   Výklad horoskopu nám může být výrazně nápomocen v řešení nejrůznějších problémů, s nimiž se v životě potýkáme. Můžeme dokonce nalézt jejich skrytý potenciál a zasadit je vědomě do mozaiky celého našeho života. Naopak naše silné stránky můžeme ještě efektivněji rozvíjet. Celý rozhovor nad horoskopem by měl být dialogem dvou svobodných lidí. Během rozhovoru se dají probírat všelijaké hypotézy, člověk by však neměl zapomínat, že disponuje svobodným rozhodováním a svou budoucnost si tvoří sám. Svými myšlenkami, svými slovy, svými skutky. Astrolog by měl být průvodcem, který zodpovědně a podle vysokých etických zásad napomáhá svými vědomostmi člověku, který k němu přichází, tvořit život co nejvíce vědomě a v souladu se sebou samým.